Annonsepakker


Annonsepakker Les mer om produktene Medium Pluss Premium

Bannerannonsering

Det er gjort undersøkingar som viser ein klar samanheng mellom kontekst og effekt. Comscore tok for seg den såkalla «Halo-effekten». Halo-effekten vil i denne samanheng vere effekten av å vere til stades hos ei kjend nettavis med høgt truverd. Dette truverdet er med på å bygge truverd for di merkevare. Den viser at effekten av ein annonse […]

Les mer
Annonsepakker Les mer om produktene Medium Pluss Premium

Annonseproduksjon

Materiellet blir deretter skalert oppover i størrelse, og eventuell tilleggsinformasjon blir lagt til. Annonsane blir optimalisert slik at dei er i høve til nettverkets retningslinjer, før dei blir korrekturlesne og godkjende av kunde og deretter lagt til publisering. Våre grafiske designarar produserer annonsen tilpassa dei forskjellige einingane og størrelsane, og jobbar for å få det […]

Les mer
Annonsepakker Les mer om produktene Pluss Premium

Målstyrt annonsering på Facebook, Instagram og LinkedIn

Det kan vere freistande å forsøke seg på dette sjølv, men ein skal vere klar over at det er mange feller å gå i når ein jobbar med sosiale nettverk. Visste du for eksempel at du ikkje berre hamnar i Facebook-feeden når du annonserer på Facebook? Du får i utgangspunktet annonsen spreidd i eit nettverk […]

Les mer
Annonsepakker Les mer om produktene Premium

Produksjon og publisering av innhaldsmarknadsføring

I samband med rekrutteringskampanjar, har vi sett svært gode resultat av denne typen annonsering. Det gir ei unik moglegheit til å fortelle ei eller fleire historier om livet på innsida av bedrifta. Potensielle kandidatar blir betre kjende med deg som arbeidsgivar, og vi er typisk innom tema som er viktige spørsmål for ein potensiell kandidat: […]

Les mer