Medium


Annonsepakker Les mer om produktene Medium Pluss Premium

Bannerannonsering

Det er gjort undersøkingar som viser ein klar samanheng mellom kontekst og effekt. Comscore tok for seg den såkalla «Halo-effekten». Halo-effekten vil i denne samanheng vere effekten av å vere til stades hos ei kjend nettavis med høgt truverd. Dette truverdet er med på å bygge truverd for di merkevare. Den viser at effekten av ein annonse […]

Les mer
Annonsepakker Les mer om produktene Medium Pluss Premium

Annonseproduksjon

Materiellet blir deretter skalert oppover i størrelse, og eventuell tilleggsinformasjon blir lagt til. Annonsane blir optimalisert slik at dei er i høve til nettverkets retningslinjer, før dei blir korrekturlesne og godkjende av kunde og deretter lagt til publisering. Våre grafiske designarar produserer annonsen tilpassa dei forskjellige einingane og størrelsane, og jobbar for å få det […]

Les mer